Bedrijf

coaching home

Een belangrijke reden waarom u mij als externe coach kunt inschakelen is, omdat het niet altijd gemakkelijk is om naar eigen patronen en rituelen te kijken. Door mijn advies, begeleiding wordt er inzicht verkregen waardoor doelen sneller en gemakkelijker worden bereikt en de kosten worden verminderd. Mijn wijze van coachen is gericht op mensen waarbij het verbeteren van de bestaande (werk)situatie een centrale rol speelt. Hierbij kunt u denken aan:

bedrijf