Kosten en vergoedingen

Adviesgesprek

Dit gesprek duurt ongeveer een uur en kost 40 euro inclusief BTW,

Vergoeding door "Zorgverzekering"

Sommige zorgverzekeraars vergoeden coaching geheel of gedeeltelijk. Het gaat hier dan om een aanvullende verzekering.

Mijn drijfveer, passie is het ondersteunen van de ander in het denken in kansen in plaats van belemmeringen gericht op verdere ontwikkeling. Dit doe ik door aandachtig te luisteren en de vinger op de zere plek te leggen.

Werkgever

Wanneer je coachvraag werkgerelateerd is, dan is het zeker de moeite waard om dit met jouw werkgever te bespreken. Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject en wordt een coachtraject als effectiever ervaren.

Arbodienst

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om coachkosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim.

Belastingdienst

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken.

text