Coaching on the Job

Deze vorm van begeleiding is sterk oplossingsgericht en een persoonlijke manier om vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen. De coaching vindt plaats op de eigen werkplek, tijdens een vergadering, bij een presentatie of wat verder relevant is. Hierbij wordt het functioneren en de dynamiek binnen de werkkring geobserveerd. Hoe wordt omgegaan met collega’s en leidinggevenden en eventuele klanten. Met feedback maak ik de betrokkene bewust van ineffectief gedrag en de valkuilen.

text