Mijn Werkwijze

Als coach geef ik je kennis en inzicht, zodat jij kunt veranderen. Mijn manier van coaching is gericht op een gedragsverandering, die bij jou past en zichtbaar wordt in de (werk)praktijk.

Het coaching traject begint met een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wisselen we een aantal persoonlijke gegevens uit en kijken we welke vragen er liggen. Ik zal in dit gesprek ook aangeven hoe ik werk en of ik denk jou goed te kunnen coachen. Natuurlijk kan jij ook bepalen om toch maar niet in het coachingstraject te stappen. Dit kan komen omdat er geen ‘klik’ ontstaat, omdat mijn werkwijze je niet aanspreekt of omdat je ter plekke ontdekt dat de vraag die je hebt eigenlijk al is opgelost. Als we besluiten een coachingstraject in te gaan, spreken we voor drie keer af. Je komt dan één keer in de twee weken. Je stelt vragen en krijgt vragen voorgelegd, of luistert naar verhalen met aansluitend een opdracht. Ik kan dit nooit van te voren bepalen. Het is afhankelijk van de vraag en van het moment zelf. Ook zal ik je vragen om thuis iets te doen. Je krijgt dus huiswerk mee. Aan het einde van ons derde gesprek evalueren we beiden en maken, afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie, maken we nieuwe afspraken. In het coachingstraject mag je alle vragen stellen. Het gesprek is vertrouwelijk en dat betekent voor mij dat wat wij met elkaar bespreken niet aan derden wordt verteld.Wil je graag een kennismakingsgesprek plannen, kijk dan bij contact.

coaching home

Dit gesprek duurt ongeveer een uur en kost 40 euro inclusief BTW,

Vergoeding door "Zorgverzekering"

Sommige zorgverzekeraars vergoeden coaching geheel of gedeeltelijk. Het gaat hier dan om een aanvullende verzekering.

Mijn drijfveer, passie is het ondersteunen van de ander in het denken in kansen in plaats van belemmeringen gericht op verdere ontwikkeling. Dit doe ik door aandachtig te luisteren en de vinger op de zere plek te leggen.

Werkgever

Wanneer je coachvraag werkgerelateerd is, dan is het zeker de moeite waard om dit met jouw werkgever te bespreken. Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject en wordt een coachtraject als effectiever ervaren.

Arbodienst

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om coachkosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim.

Belastingdienst

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken.

text